Hemsjukvård i Växjö

Elme Hemvård arbetar med hemsjukvård i Växjö och finns där för de personer som vill öka sina förutsättningar att sig i sin hemmiljö. Genom ett individanpassat schema och andra serviceinsatser ser de till att hjälpa de som vill ha deras hjälpt och de arbetar hårt efter tre punkter och dessa punkter är:

Alla individers lika möjlighet till hjälp i hemmet.

Allas lika värde.

Personalkontinuitet i möte med brukaren.

Den person som är verksamhetsansvarig för dem har en lång erfarenhet inom hemtjänst och hemsjukvård och är en legitimerad sjuksköterska med en specialutbildning inom vård av äldre.

De vill självklart uppnå alla lika värde och möjlighet till hjälp är det viktigt att inkludera individer med olika etniska bakgrunder och det uppnår dem genom att sträva efter att deras anställda pratar flera språk för att kunna nå ut till alla deras brukare.